Lékaři a zdravotnická zařízení

Vážení návštěvníci stránek Vojenské zdravotní pojišťovny ČR, ocitli jste se na úvodní stránce sekce, která je vyhrazena především lékařům a zdravotnickým zařízením.

Naše zdravotní pojišťovna je dle § 46 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, povinna zajistit poskytování zdravotní péče svým pojištěncům. Tuto povinnost plní prostřednictvím zdravotnických zařízení, se kterými uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče. Tato zdravotnická zařízení tvoří síť cca 25 tisíc smluvních zdravotnických zařízení VoZP ČR. Za účelem zajištění kvalitní, dostupné a komplexní zdravotní péče svým pojištěncům postupuje VoZP ČR dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, dle jiných právních předpisů upravujících oblast veřejného zdravotního pojištění a interních předpisů VoZP ČR. V tomto menu internetu najdete mimo jiné informace Portálu ZP.

Věříme, že si z naší nabídky vyberete a že na našich stránkách vždy najdete to, co hledáte. Pokud vám některé informace chybějí nebo nám chcete cokoliv sdělit, napište nám na adresu info@vozp.cz.