Evropský průkaz

V souladu s novelou nařízení č. 1408/71 je zdravotními pojišťovnami od 1. června 2004 zaváděn Evropský průkaz zdravotního pojištění, který je platný v zemích Evropské unie. České zdravotní pojišťovny již nevydávají formuláře E 110, E 111, E 119, E 128, které pozbyly platnosti a jsou nahrazeny Evropským průkazem zdravotního pojištění. Evropský průkaz zajišťuje přímý přístup k lékaři ve výše uvedených zemí, a to na náklady české zdravotní pojišťovny, ale pouze v případě nezbytné lékařské péče.

Upozorňujeme všechny pojištěnce na skutečnost, že zdravotní péči je nutno čerpat ve zdravotnickém zařízení, které je napojeno na veřejný systém zdravotního (sociálního) zabezpečení. V cizí zemi se k vám budou chovat stejně jako k vlastním pojištěncům a proto budete muset ve většině zemí zaplatit určitou finanční částku v hotovosti (tzv. spoluúčast), kterou platí i místní pojištěnci. Je proto vhodné uzavřít komerční připojištění pro cesty do zahraničí, protože jak zmíněná spoluúčast, tak i případný převoz osoby z ciziny do ČR, který také není ze zákonného zdravotního pojištění hrazen, mohou být finančně velmi nákladné.

Vzor Evropského průkazu zdravotního pojištění EHIC

 


Přední strana průkazu

 


Zadní strana průkazu

Žádost o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění EHIC (zde)

Upozornění: veškeré doposud vydané průkazy pojištěnců VoZP ČR jsou trvale platné! Evropský průkaz zdravotního pojištění vydávají místně příslušné pobočky VoZP ČR.

Vystavení nového průkazu zdravotního pojištění tzv. EHIC

nový průkaz zdravotního pojištění (tzv. EHIC) vám na počkání (v úředních hodinách) zhotovíme zdarma na kterékoliv naší pobočce, a některých jednatelstvích (seznam se momentálně aktualizuje, děkujeme za pochopení). O EHIC můžete požádat i prostřednictvím internetových stránek www.vozp.cz, kde v rubrice „Formuláře“ naleznete „Žádost o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění EHIC“, kterou řádně vyplníte a zašlete na adresu VoZP ČR (nejlépe tam, kde jste evidováni). V případě potřeby naleznete konkrétní adresy opět na našich webových stránkách v rubrice „Kde nás najdete“. Následně vám EHIC zašleme poštou do místa bydliště. EHIC lze také vystavit na základě telefonického oznámení. V tomto případě musíte kontaktovat pobočku VoZP ČR, kde jste v evidenci a domluvit se se zaměstnancem oddělení registru. V tomto případě budete náš zaměstnanec vyžadovat nahlášení (ověření) vašich osobních údajů.