Dárkové propagační předměty s potiskem loga VoZP ČR

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZDárkové propagační předměty s potiskem loga VoZP ČR
Telefon284 021 323
E-mailzakazky(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP14V000000022
Jednací číslo1/120/698674-2016
Specifikace zadávacího řízeníZakázka malého rozsahu
Stav řízeníVZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnota1 850 000,- Kč bez DPH ,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení9.6.2016 9:21
Lhůta pro podání nabídek28.6.2016 11:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 

Stručný popis veřejné zakázky

Dodávka dárkových propagačních předmětů s logem VoZP ČR a jejich distribuce na pobočky a Ústředí VoZP ČR v počtech podle zadání zadavatele.