Dárkové propagační předměty s potiskem loga VoZP ČR

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZDárkové propagační předměty s potiskem loga VoZP ČR
Telefon284 021 323
E-mailzakazky(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP14V000000022
Jednací číslo1/120/698674-2016
Specifikace zadávacího řízeníZakázka malého rozsahu
Stav řízeníVZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnota1 850 000,- Kč bez DPH ,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení9.6.2016 9:21
Lhůta pro podání nabídek28.6.2016 11:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 

Stručný popis veřejné zakázky

Dodávka dárkových propagačních předmětů s logem VoZP ČR a jejich distribuce na pobočky a Ústředí VoZP ČR v počtech podle zadání zadavatele.

Typ Název Velikost Nahráno
Smlouva VoZP ČR - TEMPEST CZECH (Podpora HW a SW produktů ORACLE) - skutečně uhrazená cena: 3 728 831,84 Kč bez DPH. 1.04 MB 16.01.2019
Rámcová smlouva "Nákup kancelářských potřeb pro VoZP ČR v roce 2014" - skutečné plnění: 1 596 440,00 Kč bez DPH 2.24 MB 16.01.2019
dodatek č. 1 Smlouva VoZP ČR - SM Praha s.r.o. (Revize elektrospotřebičů) - skutečně uhrazená cena 1 064 800,-Kč vč. DPH 913.36 KB 16.01.2019
Smlouva VoZP ČR - BDA Architekti s.r.o. (Rámcová smlouva o dílo projektová a inženýrská činnost) - skutečně uhrazená cena 754 072,-Kč vč. DPH 3.12 MB 16.01.2019
Smlouva VoZP ČR – Plagon s.r.o. (Chemické čištění ústředního topení Ústředí a pobočky Plzeň) - skutečně uhrazená cena 2 197 060,-Kč vč. DPH 1.81 MB 16.01.2019
Smlouva VoZP ČR - České Radiokomunikace a.s. (Podepsané stejnopisy smluv jsou k nahlédnutí v sídlech smluvních stran) - skutečně uhrazená cena 798 685,-Kč vč DPH 1.81 MB 16.01.2019
Smlouva VoZP ČR – Českomoravské informační systémy s.r.o. (Nákup a obměna pracovních stanic – II) - skutečně uhrazená cena 2 191 975,50 Kč vč DPH 1.56 MB 16.01.2019
Smlouva VoZP ČR - GC System a.s. (Nákup zálohovací knihovny pro Ústředí – odstranění havárie, obnova provozního stavu) - skutečně uhrazená cena 6 395 602,62 Kč vč. DPH 2.76 MB 16.01.2019
Smlouva VoZP ČR - Kovotour plus s.r.o. (Tuzemské ozdravné pobyty 2014) - skutečně uhrazená cena 2 353 400,-Kč vč. DPH 2.04 MB 16.01.2019
Smlouva VoZP ČR- Plagon s.r.o. (Chemické čištění ústředního topení) - skutečně uhrazená cena 1 198 244,-Kč vč. DPH 4.47 MB 16.01.2019
Smlouva VoZP ČR - Profiscan s.r.o (Zpravodaj VoZP ČR 2014) - skutečně uhrazená cena 2 956 666,-Kč vč. DPH 1.13 MB 16.01.2019
Smlouva VoZP ČR - SM Praha s.r.o. (Revize elektrospotřebičů) - skutečně uhrazená cena 895 400,-Kč vč. DPH 2.25 MB 16.01.2019