Digitalizace smluv s poskytovateli zdravotních služeb za účelem jejich zveřejnění na internetových stránkách VoZP ČR v souladu se zák. č. 200/2015 Sb., kterým je novelizován zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZDigitalizace smluv s poskytovateli zdravotních služeb za účelem jejich zveřejnění na internetových stránkách VoZP ČR v souladu se zák. č. 200/2015 Sb., kterým je novelizován zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.
Telefon284 021 256
E-mailmmartoch(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP14V000000015
Jednací číslo1/120/1153859-2015
Specifikace zadávacího řízeníZjednodušené podlimitní řízení
Stav řízeníVZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota5 200 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení13.10.2015 15:15
Lhůta pro podání nabídek30.10.2015 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 1 366 396,79,- Kč bez DPH

Stručný popis veřejné zakázky

Digitalizace dokumentů - smluvních vztahů uzavřených mezi VoZP ČR a poskytovateli zdravotních služeb.

Dokumentace veřejné zakázky

Typ Název Velikost Nahráno
smlouva-VKUS-BUSTAN-s.r.o. 2.83 MB 17.01.2019
Vyzva-k-podani-nabidky 2.61 MB 17.01.2019
Pisemna-zprava-zadavatele 697.8 KB 17.01.2019
Oznameni-o-vyberu-nejvhodnejsi-nabidky 551.12 KB 17.01.2019
Dodatecna-informace-c.-1-k-zadavaci-dokumentaci 523.01 KB 17.01.2019
Dodatecna-informace-c.-2-k-zadavacim-podminkam 514.71 KB 17.01.2019
Dodatecna-informace-c.-3-k-zadavacim-podminkam 248.17 KB 17.01.2019
Priloha-c.-1-Vyzvy-Zavazny-vzor-slmouvy-dodat.-informace 81 KB 17.01.2019
Priloha-c.1-Vyzvy-Zavazny-vzor-slmouvy 80 KB 17.01.2019
Priloha-c.2-Kryci-list-nabidky 55.5 KB 17.01.2019
Priloha-c.3-Cestne-prohlaseni-o-splneni-zakladnich-kvalifikacnich-predpokladu 19.83 KB 17.01.2019
Priloha-c.4-vyzvy-Adresy-umisteni-Ustredi-a-pobocek-VoZP-CR 18.54 KB 17.01.2019