Dočasná provozní podpora IIS - II

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZDočasná provozní podpora IIS - II
Telefon284 021 256
E-mailmmartoch(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP14V000000012
Jednací číslo1/120/787767-2015
Specifikace zadávacího řízeníZjednodušené podlimitní řízení
Stav řízeníVZ byla zrušena
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota4 000 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení17.7.2015 9:34
Lhůta pro podání nabídek4.8.2015 9:26
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

dočasné zajištění provozní podpory informačního systému VoZP, který obsahuje tzv. výdajovou část agend, registr subjektů, manažerský informační systém MIS a další agendy a prvky souhrnně označené IIS na dobu cca. 9 – 12 měsíců. Zajištěním provozní podpory se rozumí poskytování služeb podpory a údržby formou outsourcingu s cílem zajistit nejnutnější činnosti pro plynulé a bezporuchové zpracování agend výdajové části a bezchybný technický chod informačního systému jako celku.

Dokumentace veřejné zakázky