Dočasná provozní podpora Integrovaného informačního systému VoZP ČR

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZDočasná provozní podpora Integrovaného informačního systému VoZP ČR
Telefon284 021 256
E-mailmmartoch(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP14V000000013
Jednací číslo1/120/1057001-2015
Specifikace zadávacího řízeníZjednodušené podlimitní řízení
Stav řízeníVZ byla zrušena
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota5 200 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení23.9.2015 11:09
Lhůta pro podání nabídek8.10.2015 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je:

dočasné zajištění provozní podpory informačního systému VoZP, který obsahuje tzv. výdajovou část agend, registr subjektů, manažerský informační systém MIS a další agendy a prvky souhrnně označené IIS na dobu cca. 7 – 12 měsíců. Zajištěním provozní podpory se rozumí poskytování služeb podpory a údržby formou outsourcingu s cílem zajistit nejnutnější činnosti pro plynulé a bezporuchové zpracování agend výdajové části a bezchybný technický chod informačního systému jako celku.

Dokumentace veřejné zakázky