Dodavatel telekomunikačních služeb pro VoZP ČR

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZDodavatel telekomunikačních služeb pro VoZP ČR
Telefon284 021 256
E-mailmmartoch(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP13V00000007
Jednací číslo1/160/263898-2013
Specifikace zadávacího řízeníOtevřené řízení
Stav řízeníVZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota11 500 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení19.8.2013 8:00
Lhůta pro podání nabídek

18.11.2013 9:00

Upozornění

Změna lhůty pro podání nabídek a termínu obálek - viz "Dodatečná informace k zadávacím podmínkám ze dne 25. 9. 2013".

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 4 951 033,89 Kč bez DPH

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na výběr dodavatele telekomunikačních služeb je realizace zajištění provozu datové komunikace mezi požadovanými lokalitami zadavatele včetně zajištění požadované internetové konektivity s předávacím bodem služby v centrální lokalitě zadavatele...

Dokumentace veřejné zakázky