Dodávka HW pro vybudování Centrální tiskové a obálkovací linky pro VoZP v Olomouci – II

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZDodávka HW pro vybudování Centrální tiskové a obálkovací linky pro VoZP v Olomouci – II
Telefon284 021 217, 284 021 256
E-mailpetr(tecka)cerovsky(na)vozp(tecka)cz; mmartoch(na)vozp(tecka)cz; zakazky(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP14V000000052
Jednací číslo1/120/1459784-2017
Specifikace zadávacího řízeníOtevřené řízení
Stav řízeníVZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnota3 900 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení25.10.2017 12:30
Lhůta pro podání nabídek30.11.2017 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Rok 2017 – 1.923.653,96 Kč bez DPH

Rok 2018 – 53.715,48 Kč bez DPH

Rok 2019 – 220.116,02 Kč bez DPH

Rok 2020 – 265.805,20 Kč bez DPH

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka HW komponent pro „Centrální tiskovou a obálkovací linku“ (dále jen CTOL) na pobočku VoZP v Olomouci pro tisk, automatizované obálkování a frankování zásilek předávaných k doručení České poště, instalace HW komponent, jejich zprovoznění, zaškolení administrátora a obsluhy a technická podpora typu NBD na dobu 48 měsíců, včetně spotřebního materiálu (vyjma papíru, obálek a štítků). Maximální zatížení CTOL musí být dimenzováno na zpracování špiček - min. 20 000 zásilek za den. Roční počet vypravených zásilek pak bude cca 2 mil. ks. Jednotlivé HW komponenty CTOL budou:

• produkční velkokapacitní ČB tiskárna,

• obálkovací stroj,

• frankovací stroj.


Podrobná specifikace dodávky HW komponent pro vybudování Centrální tiskové a obálkovací linky je uvedena v příloze č. 1 této výzvy, která je její nedílnou součástí.

Dokumentace veřejné zakázky

Typ Název Velikost Nahráno
CTOL-Priloha-c-1-k-ZD-Specifikace-v2.0 536.6 KB 17.01.2019
CTOL-ZD-Priloha-c.-2-Smlouva-v2.0 144.5 KB 17.01.2019
CTOL-ZD-Priloha-c.-2-Smlouva-v2.0-Priloha-c.-1-Specifikace-v2.0 21.85 KB 17.01.2019
CTOL-ZD-Priloha-c-3-Kryci-list-nabidky-v2.0 55 KB 17.01.2019
Zadavaci-dokumentace-CTOL- 555.89 KB 17.01.2019
Pisemna-zprava-zadavatele 215.06 KB 17.01.2019