Dodávka, instalace a konfigurace tiskových zařízení pro tisk čárových kódů a karet

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZDodávka, instalace a konfigurace tiskových zařízení pro tisk čárových kódů a karet
Telefon284 021 256
E-mailmmartoch(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP14V000000019
Jednací číslo1/120/377946-2016
Specifikace zadávacího řízeníZakázka malého rozsahu
Stav řízeníVZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnota2 000 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení14.4.2016 14:45
Lhůta pro podání nabídek26.4.2016 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka tiskových zařízení pro tisk čárových kódů a karet, kompletní zajištění tiskových služeb na těchto dodaných zařízení ve všech lokalitách zadavatele po dobu platnosti smlouvy. Kompletní zajištění spočívá v instalaci, konfiguraci a zprovoznění tiskových zařízení, implementaci nástroje pro správu těchto zařízení pro možnost hlášení potřeb spotřebního materiálu, dodávka spotřebního materiálu, záruky a služeb, souvisejících s veřejnou zakázkou.

Dokumentace veřejné zakázky