Dodávka, instalace, konfigurace a mimozáruční podpora aktivních prvků datové sítě LAN/WAN

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZDodávka, instalace, konfigurace a mimozáruční podpora aktivních prvků datové sítě LAN/WAN
Telefon284 021 256
E-mailmmartoch(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP14V000000018
Jednací číslo1/120/368650-2016
Specifikace zadávacího řízeníZjednodušené podlimitní řízení
Stav řízeníVZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnota5 190 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení7.4.2016 9:21
Lhůta pro podání nabídek29.4.2016 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ3 364 164 Kč bez DPH

Stručný popis veřejné zakázky

Dodávka aktivních prvků LAN/WAN dle zadané technické specifikace, včetně SW a HW a podpory výrobce k těmto aktivním prvkům, včetně instalace ve všech dotčených lokalitách zadavatele, implementaci do infrastruktury zadavatele potřebné úpravy stávajících konfigurací, aktualizace provozního monitoringu a mimozáruční podpory.