Dodávka kritických komponent IT infrastruktury VoZP ČR – odstranění havarijního stavu

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZDodávka kritických komponent IT infrastruktury VoZP ČR – odstranění havarijního stavu
Telefon284 021 256
E-mailmmartoch(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP14V000000016
Jednací číslo1/120/1168249-2015
Specifikace zadávacího řízeníZjednodušené podlimitní řízení
Stav řízeníVZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota5 200 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení20.10.2015 11:01
Lhůta pro podání nabídek4.11.2015 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 

Stručný popis veřejné zakázky

Dodání jednoho systému pro běh aplikací a systému pro ukládání dat a to včetně kompatibility se stávajícímu systémy, verzemi operačních systémů, databází a redundantním způsobu ukládání dat tak, aby došlo ke konsolidaci datových úložišť.

Rovněž je nutné zajistit potřebné instalace, implementaci a nasazení systémového prostředí na místě zadavatele a provést přenos dat a aplikací ze stávajícího serveru a úložiště IBM na nové systémy.

Dokumentace veřejné zakázky

Typ Název Velikost Nahráno
Priloha-c.-4-Cestne-prohlaseni-o-splneni-ZKP 19.74 KB 17.01.2019
Priloha-c.-2-vyzvy-Kupni-smlouva 72 KB 17.01.2019
Priloha-c.-3-Kryci-list-nabidky 55 KB 17.01.2019
Priloha-smlouvy-Specifikace-s-diskove-pole 32.2 KB 17.01.2019
Priloha-c.-1-vyzvy-Kriticke-komponenty 2.36 MB 17.01.2019
Vyzva-k-podani-nabidky 2.41 MB 17.01.2019
Oznameni-o-vyberu-nejvhodnejsi-nabidky 470.39 KB 17.01.2019
Pisemna-zprava-zadavatele 473.68 KB 17.01.2019
Smlouva-COMTESYS 5.95 MB 17.01.2019