Dodávka služeb ochrany přístupu do sítě internet pro VoZP ČR

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZDodávka služeb ochrany přístupu do sítě internet pro VoZP ČR
Telefon284 021 256
E-mailmmartoch(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP14V000000041
Jednací číslo1/120/782738-2017
Specifikace zadávacího řízeníOtevřené řízení
Stav řízeníVZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnotado 2 000 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení19.6.2017 7:48
Lhůta pro podání nabídek12.7.2017 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Rok 2017 – 137 859,50 Kč bez DPH

Rok 2018 – 156 120,00 Kč bez DPH

Rok 2019 – 156 120,00 Kč bez DPH

Rok 2020 – 156 120,00 Kč bez DPH

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění správy bezpečnostního řešení a bezpečnostních pravidel komunikační infrastruktury Zadavatele pro přístup do sítě Internet.
Zadavatel požaduje zajistit správu Firewallu s cílem zabezpečit přístup do Internetu na úrovni uživatelů, aplikací a konkrétního obsahu.
Součástí služeb Poskytovatele jsou návrhy a doporučení technicko- organizačního nastavení a pořízení potřebného HW a SW vybavení.
Typ použitého zařízení: ASA5515-K9 (licence HA active/standby) – 2 ks kde je zajištěna podpora výrobce v místě instalace po dobu 24 měsíců SmartNet 8x5xNBD.

Dokumentace veřejné zakázky

Typ Název Velikost Nahráno
Priloha-c.-1-kryci-list-nabidky 14.79 KB 17.01.2019
Priloha-c.-2-Smlouva-zavazny-navrh-smlouvy 41.42 KB 17.01.2019
Vyzva-k-podani-nabidky 2.06 MB 17.01.2019