Dokumenty

Základními dokumenty pojišťovny jsou Statut VoZP ČR, Organizační řád VoZP ČR, výroční zprávy a zdravotně pojistné plány pojišťovny.

Všechny dokumenty jsou uloženy na Ústředí VoZP ČR. Výňatky z výročních zpráv jsou každoročně publikovány v informačním časopisu „Zpravodaj VoZP ČR“. Časopis i samostatné výňatky z výročních zpráv, včetně údajů o rozpočtu VoZP ČR, jsou zveřejněny na internetových stránkách www.vozp.cz v rubrice „tiskový servis“.