Dotační program MZ ČR na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů – pro pracoviště všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost v místech, kde je zajištění těchto služeb podstatně omezeno, bližší informace a podmínky výběrového dotačního řízení najdete na stránkách MZ ČR ZDE

Program na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb – pro podporu zubních lékařů v odlehlých oblastech, doplnění celostátní sítě zubních lékařů a zajištění dostupnosti této péče, bližší informace a podmínky programu najdete na stránkách MZ ČR ZDE