Důvod a způsob založení

V roce 1992 vstoupil v platnost zák. č.280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, podle kterého bylo za splnění určitých podmínek možno konstituovat zaměstnanecké zdravotní pojišťovny. Bývalé Federální ministerstvo obrany tehdy také připravilo vznik zdravotní pojišťovny pro armádu. Vytvořilo pracovní skupinu, která sídlila v Bratislavě. Když bylo jasné, že Československá federativní republika k 31.12.1992 zanikne a vzniknou od 1.1.1993 dva samostatné státy, Česká a Slovenská republika, rozhodli představitelé Federálního ministerstva obrany, že přípravné pracoviště v Bratislavě bude zřizovat Vojenskou zdravotní pojišťovnu pro armádu Slovenské republiky a Armáda České republiky si vytvoří své přípravné pracoviště v Praze.

V prosinci roku 1992 byla Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV ČR) podaná žádost Federálního ministerstva obrany o zřízení zdravotní pojišťovny pro Armádu České republiky. Dne 18.12.1992 bylo MPSV ČR rozhodnuto o zřízení Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen VoZP ČR). Do obchodního rejstříku byla VoZP ČR zapsaná dne 23.12.1992. Činnost VoZP ČR byla zahájena dne 1.1.1993. K tomuto dni měla pojišťovna 123 401 pojištěnců.