Depositphotos-30373951-xl-2015

 Evidence bonifikačních kritérií v následné péči pro rok 2020

Parametry pro koeficient navýšení vychází z Vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020, číslo 268/2019 Sb. Příloha č. 1, část B, odstavec 1, písm. c) a d).

Evidence je prováděna prostřednictvím již používané elektronické přílohy 2 na Portálu ZP. Pro tento účel jsou rozšířeny číselník funkčních licencí a v seznamu zdravotnické techniky kódy ZTV. Potřebné informace se uvádí v příslušných přílohách typu CC.  

Podrobný popis Evidence bonifikačních kritérií naleznete zde .