Implementace Centrální elektronické podatelny (CEP)

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZImplementace Centrální elektronické podatelny (CEP)
Telefon284 021 256; 284 021 217
E-mailzakazky(na)vozp(tecka)cz; mmartoch(na)vozp(tecka)cz; pcerovsky(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP14V000000063
Jednací číslo1/120/686457-2018
Specifikace zadávacího řízeníOtevřené řízení
Stav řízeníVZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnotado 2 900 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení29.5.2018 10:00
Lhůta pro podání nabídek12.7.2018 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 3 378 050,00 Kč bez DPH

Stručný popis veřejné zakázky

Cílem tohoto projektu je zajistit automatizovaný a optimalizovaný chod Centrální elektronické podatelny (CEP) a Klientských pracovišť (KP), včetně implementace OCR digitalizační linky pro elektronické vytěžování nejčetnějších formulářů pro výběr pojistného, tj. PPZ, HOZ, Přehled OSVČ, ELP a ELZ (5D formuláře).

Implementací workflow nad stávajícím DMS bude realizován vstup všech typů dokumentů jak z Klientských pracovišť (KP), tak i z Centrální elektronické podatelny (CEP) v Olomouci, jejich roztřídění na formuláře a nestrukturované dokumenty, jejich naskenování, indexace (pro nestrukturované dokumenty), OCR automatizované vytěžování (v případě formulářů), ale nabízené řešení umožní i inteligentní manuální pořízení DV (datové věty v případě formulářů) nebo změnu stavu v core systému na základě došlého (nebo přineseného) dokumentu.

Dokumentace veřejné zakázky

Typ Název Velikost Nahráno
Oznameni-o-vyberu 61.06 KB 21.03.2019
Priloha-c.-12 15.87 KB 17.01.2019
Zadavaci-dokumentace-fin. 441.25 KB 17.01.2019
ZD-DMS-CEP-Smlouva-v1-final 50.9 KB 17.01.2019
ZD-Strukturovana-nabidkova-cena-v1 39 KB 17.01.2019
Vysvetleni-c.-1-k-ZD-na-dotaz-dodavatele 428.76 KB 17.01.2019
Vysvetleni-c.-2-ZD-na-dotaz-dodavatele 343.08 KB 17.01.2019
Vysvetleni-c.-3-ZD-na-dotaz-dodavatele 347.94 KB 17.01.2019
Vysvetleni-c.-4-ZD-na-dotaz-dodavatele 45.59 KB 17.01.2019