Informace o bezpečnosti a účinnosti vakcíny AstraZeneca 


Všechny tři registrované vakcíny jsou účinné a bezpečné

Podle Ministerstva zdravotnictví je vakcína od společnosti AstraZeneca stejně bezpečná jako vakcíny od společností Moderna a Pfizer/BioNTech a nabízí dobrou ochranu proti onemocnění covid-19, což je v současné pandemické situaci zásadní.

„Tato vakcína u všech věkových kategorií, tedy včetně seniorů 65+ i 70+, je 100% účinná proti závažnému průběhu covidu, proti hospitalizacím a proti úmrtím. Člověk, kterému bude tato vakcína aplikována, má jistotu, že po onemocnění covidem nebude mít těžký průběh a neumře,“ uvedl Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti a vedoucí Epidemiologické skupiny při Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Očkovací látka od společnosti AstraZeneca je určena pro všechny dospělé osoby ve věku od 18 let. Toto vychází z tzv. SPC (Souhrn údajů o přípravku). V SPC vakcíny od AstraZeneca není stanovena horní věková hranice a ani Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) nevydala v tomto smyslu žádné zvláštní doporučení. Věkový limit pro její užití proto není z odborného hlediska nijak omezen. Omezení, která přijaly některé státy, byla podle prof. Chlíbka vždy spíše doporučením z hlediska národních očkovacích strategií.

Vakcína covid-19 AstraZeneca se podává ve dvou dávkách, obvykle do svalu v horní části paže, a to s odstupem 12 týdnů. Po 14 dnech po aplikaci první dávky se vytváří vysoká hladina protilátek. Ta se velmi zvyšuje po druhé dávce. Tato vakcína chrání i před tzv. britskou mutací covid-19.

Nejčastější nežádoucí účinky vakcíny covid-19 AstraZeneca byly obvykle mírné nebo středně závažné intenzity a odezněly během několika dnů po vakcinaci. Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou bolest a citlivost v místě vpichu, bolest hlavy, únava, bolest svalů, celkový pocit nepohody, zimnice, horečka, bolesti kloubů a pocit na zvracení. Postihovaly více než 1 osobu z 10.

Podle nejnovějších dat z 19. února 2021 dosahuje účinnost vakcíny AtraZeneca proti závažnému průběhu, hospitalizacím a úmrtím 100%, účinnost mezi 1. a 2. dávkou je již 78% a po dokončeném očkování 81%.

Více informací naleznete na https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/