6747_Depositphotos-13724305-xl-2015

Informace o způsobu vyúčtování úhrady zdravotních služeb za rok 2020 

Infomujeme, že Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky nebude pro segmenty 

 • akutní lůžková péče
 • následná a dlouhodobá péče
 • odborný léčebný ústav
 • hospic
 • amb. spec. péče – dialyzační péče
 • radiodiagnostika
 • dopravní služba – přetržitý provoz
 • dopravní služba – nepřetržitý provoz
 • amb. péče v zařízeních následné péče
 • domácí paliativní péče
 • zvláštní amb. péče – odb. 004

sjednávat úhradové dodatky pro rok 2020 a vyúčtování úhrady těchto segmentů za rok 2020 bude provedeno podle § 2 odst. 2 zákona č. 301/2020 Sb., o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020 (dále jen „zákon o kompenzacích“). VoZP vypočítá v souladu s citovaným zákonem finanční nárok poskytovatele na úhradu za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 podle: 

 1. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“) na straně jedné, 
 2. zákona o kompenzacích, přičemž ve věcech neupravených tímto zákonem při výpočtu použije zákon o veřejném zdravotním pojištění na straně druhé,

konečné vyúčtování se provede podle toho z obou výpočtů, ze kterého vyplývá vyšší finanční nárok poskytovatele. 

Úhrada podle písm. a.  bude u výše vyjmenovaných segmentů vypočítána i bez uzavřených cenových ujednání pro rok 2020 podle vyhlášky č. 268/2019 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020Tento postup je v souladu s § 17 odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění, podle kterého se použije tzv. úhradová vyhláška v případech, kdy se zdravotní pojišťovna a poskytovatel zdravotních služeb nedohodnou jinak.