Jedu na dovolenou do jiného členského státu EU. Postačí mi kartička pojištěnce VoZP?

Péče v jiném státě EU vám bude poskytována za podmínek platných pro pojištěnce tohoto státu. Znamená to tedy, že po vás může být požadována platba spoluúčasti na zdravotní péči, různých doplatků atd. Tyto náklady si musíte hradit ze svého. VoZP uhradí částku hrazenou systémem zákonného zdravotního pojištění státu, ve kterém k čerpání péče došlo. Náklady na spoluúčast mohou být zejména v zemích západní Evropy skutečně vysoké. Z tohoto důvodu vždy doporučujeme si při cestách do zahraničí uzavřít komerční cestovní pojištění.