Komplexní zajištění tiskových služeb a správa tiskových zařízení pro VoZP ČR

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZKomplexní zajištění tiskových služeb a správa tiskových zařízení pro VoZP ČR
Telefon284 021 256
E-mailmmartoch(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP14V000000040
Jednací číslo1/120/440828-2017
Specifikace zadávacího řízeníOtevřené řízení
Stav řízeníVZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota9 890 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení24.4.2017 13:44
Lhůta pro podání nabídek12.6.2017 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Rok 2017 – 757.914,61 Kč bez DPH

Rok 2018 – 1.996.469,66  Kč bez DPH

Rok 2019 – 2.111.728,77 Kč bez DPH

Rok 2020 – 2.006.184,76  Kč bez DPH

Stručný popis veřejné zakázky

Pro zajištění tiskových služeb v rámci VoZP ČR zadavatel vypisuje toto zadávací řízení s cílem komplexního pokrytí všech tiskových služeb. Zadavatel předpokládá dobu plnění veřejné zakázky 48 měsíců. Technickou specifikaci obsahuje Příloha č. 1 k ZD „Technická specifikace“ a její část „A - parametry definovaných kategorií tiskových zařízení“. Minimální počty požadovaných tiskových zařízení obsahuje Příloha č. 1 k ZD „Technická specifikace“ a její část „B - minimální rozsah počtu tiskových zařízení“. Tato příloha obsahuje i odhadované počty stránek černobílých a barevných stránek.

Zadavatel požaduje rovněž zajistit a provést odpovídající školení uživatelů pro implementovaný systém a dodaná tisková zařízení.

Dokumentace veřejné zakázky

Typ Název Velikost Nahráno
priloha-1-cast-A-Parametry-definovanych-kategorii-tiskovych-zarizeni 32.67 KB 17.01.2019
priloha-1-cast-B-Minimalni-rozsah-poctu-tiskovych-zarizeni 14.76 KB 17.01.2019
priloha-1-cast-C-Vypocet-ceny 27.59 KB 17.01.2019
Priloha-c.-4-ZD-Kryci-list-nabidky 54 KB 17.01.2019
Priloha-1-specifikace-tiskove-sluzby 495.12 KB 17.01.2019
Priloha-c-2-dohody-Seznam-dodacich-mist 12.9 KB 17.01.2019
Priloha-c-2-ZD-Seznam-dodacich-mist 12.84 KB 17.01.2019
Priloha-c.-3-k-ZD-Ramcova-dohoda 84.5 KB 17.01.2019
Vysvetleni-ZD-c.1 119.44 KB 17.01.2019
ZD-Komplexni-zabezpeceni-tiskovych-sluzeb 525.96 KB 17.01.2019
Vysvetleni-c.-2-k-zadavaci-dokumentaci 189.32 KB 17.01.2019
Vysvetleni-ZD-c.-3 131.24 KB 17.01.2019
Vysvetleni-ZD-c.4 215.65 KB 17.01.2019
Vysvetleni-ZD-c.5 201.83 KB 17.01.2019