Licenční smlouvy

VoZP ČR nevede licenční nebo podlicenční smlouvy při poskytování informací.