6744_Depositphotos-6866297-xl-2015

Metodický postup k vykazování očkování od 1. 1. 2021


 

22. 1. 2021

V metodickém postupu jsou zpracována platná znění § 30 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, vyhlášky č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, Sdělení MZ o antigenním složení očkovacích látek a další dokumenty týkající se distribuce očkovacích látek a provádění očkování. Metodický postup je zpracován ve spolupráci Svazu zdravotních pojišťoven, VZP a zástupců PZS.

Změny od předchozí verze (17. 12. 2020) jsou v textu vyznačeny.

V případě nepovinného očkování rizikových pacientů proti meningokokovým nákazám prosíme PZS, aby si před zajištěním očkovací látky ověřili její dostupnost a cenu v číselníku SZP, event. na stránkách SÚKL. V Metodickém postupu má výčet očkovacích látek pouze informativní charakter.

Příloha ZDE .