Modernizace plynové kotelny pobočky Praha VoZP ČR

Profil zadavatele: 
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354

 

Detail zakázky: 
Název VZModernizace plynové kotelny pobočky Praha VoZP ČR
Telefon+420 284 021 211  +420 284 021 256
E-mail

zakazky(na)vozp(tecka)cz tkvasnicka(na)vozp(tecka)cz 

 spetrtylova(na)vozp(tecka)cz

Identifikátor VZP14V000000087
Jednací číslo1/160/1034277–2019
Specifikace zadávacího řízeníPodlimitní otevřené řízení
Stav řízeníVZ zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnotaMaximálně 2 500 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení18. 6. 2019 14:00
Lhůta pro podání nabídek9. 7. 2019 12:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 


Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je zajištění dodavatele pro dodávku modernizace kotelny, která bude probíhat na základě zpracovaného projektu dle platných předpisů a ČSN za předpokladu montáže odbornými pracovníky

Dokumentace veřejné zakázky