Nájem nebytových prostor pro pobočku VoZP ČR v Ústí nad Labem II

Profil zadavatele:

 

Název zadavatele

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

Adresa

Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9

47114975

Identifikátor profilu zadavatele

222354

 

Detail zakázky:

 

Název VZ

Nájem nebytových prostor pro pobočku VoZP ČR v Ústí nad Labem II

Telefon

+420 284 021 211  +420 284 021 256

E-mail

 zakazky(na)vozp(tecka)cz tkvasnicka(na)vozp(tecka)cz 

 spetrtylova(na)vozp(tecka)cz

Identifikátor VZ

P14V000000099

Jednací číslo

1/160/1892576–2019

Specifikace zadávacího řízení

Nadlimitní otevřené řízení

Stav řízení

VZ zrušena

Druh (dodávky, služby, stavební práce)

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota

Maximálně 17 400 000,- Kč bez DPH

Datum vyhlášení

31. 10. 2019 15:00

Lhůta pro podání nabídek

2. 12. 2019 12:00

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

 


Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor pro pobočku VoZP ČR v Ústí nad Labem na 60 měsíců, s 5 - ti letou opcí ve prospěch VoZP ČR.