Nákup a obnova licencí programu F-Secure pro antivirovou ochranu počítačů

 

Profil zadavatele:

 

Název zadavatele

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

Adresa

Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9

47114975

Identifikátor profilu zadavatele

222354

 

Detail zakázky:

 

Název VZ

Nákup a obnova licencí programu F-Secure pro antivirovou ochranu počítačů      

Telefon

 +420 284 021 233 +420 284 021 256

E-mail

zakazky@vozp.cz; jpick@vozp.cz 

Identifikátor VZ

P14V000000095

Jednací číslo

1/120/1688513–2019

Specifikace zadávacího řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu

Stav řízení

VZ zrušena

Druh (dodávky, služby, stavební práce)

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota

1. 200 000,- Kč bez DPH

Datum vyhlášení

09. 10. 2019 10:00

Lhůta pro podání nabídek

21. 10. 2019 12:00

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

 


Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem VZ je nákup 60 nových licencí F-Secure Business Suite se čtyřletou podporou a obnova 540 licencí antivirového programu F-Secure Business Suite s podporou na čtyřleté období.