Nákup a upgrade licencí programu F-Secure pro antivirovou ochranu počítačů II.

Profil zadavatele:

 

Název zadavatele

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

Adresa

Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9

47114975

Identifikátor profilu zadavatele

222354

 

Detail zakázky:

 

Název VZ

Nákup a upgrade licencí programu F-Secure pro antivirovou ochranu počítačů II.    

Telefon

 +420 284 021 233 +420 284 021 208

E-mail

zakazky@vozp.cz; jpick@vozp.cz; jlinhart@vozp.cz 

Identifikátor VZ

P14V000000102

Jednací číslo

1/120/2253599–2019

Specifikace zadávacího řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu

Stav řízení

VZ zadána

Druh (dodávky, služby, stavební práce)

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota

1 200 000,- Kč bez DPH

Datum vyhlášení

15. 11. 2019 14:00

Lhůta pro podání nabídek

04. 12. 2019 12:00

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

 1 090 000 Kč bez DPH


Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem VZ je nákup a upgrade 540 licencí antivirového programu F-Secure Business Suite s podporou na čtyřleté období a nákup (rozšíření) o 60 nových licencí F-Secure Business Suite se čtyřletou podporou.