Nákup kancelářského nábytku pro Ústředí a pobočky VoZP ČR

Profil zadavatele: 
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354

 

Detail zakázky: 
Název VZNákup kancelářského nábytku pro Ústředí a pobočky VoZP ČR
Telefon +420 585 566 160 +420 284 021 256
E-mail zakazky(na)vozp(tecka)cz spetrtylova(na)vozp(tecka)cz tkvasnicka(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP14V000000082
Jednací číslo1/160/336791–2019
Specifikace zadávacího řízeníOtevřené řízení
Stav řízeníVZ zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnotaMaximálně 10.750.000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení1.3.2019 16:10
Lhůta pro podání nabídek1.4.2019 12:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 


Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem VZ je uzavření smlouvy na dodávku kancelářského nábytku a vybavení pro VoZP ČR.

Dokumentace veřejné zakázky