Název organizace

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky