Obměna firewallu, oddělení serverové a uživatelské LAN 

Profil zadavatele:

 

Název zadavatele

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

Adresa

Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9

47114975

Identifikátor profilu zadavatele

222354

 

Detail zakázky:

 

Název VZ

Obměna firewallu, oddělení serverové a uživatelské LAN     

Telefon

 +420 284 021 236 +420 284 021 256

E-mail

zakazky@vozp.cz; jmadl@vozp.cz 

Identifikátor VZ

P14V000000096

Jednací číslo

1/120/1702770–2019

Specifikace zadávacího řízení

Podlimitní otevřené řízení

Stav řízení

VZ zadána

Druh (dodávky, služby, stavební práce)

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota

5 000 000,- Kč bez DPH

Datum vyhlášení

14. 10. 2019 10:00

Lhůta pro podání nabídek

25. 11. 2019, 12:00

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

 


Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem VZ je pronájem externího internetového firewallu a nákup interního firewallu pro oddělení serverové a uživatelské infrastruktury LAN včetně licence a standardní podpory na 48 měsíců a úpravy konfigurace nad rámec běžné podpory po dobu 48 měsíců.