Obměna zálohovacích zařízení

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZObměna zálohovacích zařízení
Telefon284 021 236
E-mailzakazky(na)vozp(tecka)cz; jmadl(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP14V000000064
Jednací číslo1/120/667962-2018
Specifikace zadávacího řízeníOtevřené řízení
Stav řízeníVZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnotado 2 450 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení8.6.2018 10:00
Lhůta pro podání nabídek23.7.2018 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem VZ je obměna zálohovacích zařízení, dodávka diskových polí pro ukládání dat náhradou za stávající páskovou knihovnu pro jednotné zálohování veškerých produkčních a systémových dat. Pro zálohování budou využity stávající servery IBM s operačním systémem AIX a zálohovacím SW IBM Spectrum Protect.
Jsou požadována dvě disková pole identické technologie a typu v odlišné konfiguraci. Jedná se o 1x diskové pole pro zálohování dat v primární lokalitě a 1x diskové pole pro zálohování a replikaci dat z primární lokality v záložní lokalitě. Část kapacity diskového pole v záložní lokalitě bude použita pro Intel servery umístěné v záložní lokalitě.
Součástí této VZ je stěhování páskové knihovny IBM TS3500 model L23, zálohovacího serveru IBM Power 720 a SAN přepínače IBM SAN24B-5.
Dále je součástí této VZ ekologická likvidace druhé páskové knihovny IBM TS3500 model L23.
V rámci této veřejné zakázky dále požaduje instalaci a oživení HW, upgrade a rekonfiguraci zálohovacího SW, zaškolení obsluhy a zpracování dokumentace.
Podrobná specifikace dodávky HW komponent a služeb je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace a tvoří součást zadávacích podmínek.

Dokumentace veřejné zakázky

Typ Název Velikost Nahráno
Oznameni-o-vyberu-dodavatele 750.56 KB 21.03.2019
Priloha-c-4-Zavazny-navrh-smlouvy-fin. 137.5 KB 17.01.2019
Priloha-c.-1-Podrobna-specifikace 365.02 KB 17.01.2019
Priloha-c.-2-Kryci-list-nabidky-fin. 60 KB 17.01.2019
Priloha-c.-3-Cestne-prohlaseni-fin. 26.5 KB 17.01.2019
Zadavaci-dokumentace-otevrene-rizeni-fin. 417.08 KB 17.01.2019