Obměna zálohovacích zařízení

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZObměna zálohovacích zařízení
Telefon284 021 236
E-mailzakazky(na)vozp(tecka)cz; jmadl(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP14V000000064
Jednací číslo1/120/667962-2018
Specifikace zadávacího řízeníOtevřené řízení
Stav řízeníVZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnotado 2 450 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení8.6.2018 10:00
Lhůta pro podání nabídek23.7.2018 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 2 215 252,- Kč bez DPH

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem VZ je obměna zálohovacích zařízení, dodávka diskových polí pro ukládání dat náhradou za stávající páskovou knihovnu pro jednotné zálohování veškerých produkčních a systémových dat. Pro zálohování budou využity stávající servery IBM s operačním systémem AIX a zálohovacím SW IBM Spectrum Protect.
Jsou požadována dvě disková pole identické technologie a typu v odlišné konfiguraci. Jedná se o 1x diskové pole pro zálohování dat v primární lokalitě a 1x diskové pole pro zálohování a replikaci dat z primární lokality v záložní lokalitě. Část kapacity diskového pole v záložní lokalitě bude použita pro Intel servery umístěné v záložní lokalitě.
Součástí této VZ je stěhování páskové knihovny IBM TS3500 model L23, zálohovacího serveru IBM Power 720 a SAN přepínače IBM SAN24B-5.
Dále je součástí této VZ ekologická likvidace druhé páskové knihovny IBM TS3500 model L23.
V rámci této veřejné zakázky dále požaduje instalaci a oživení HW, upgrade a rekonfiguraci zálohovacího SW, zaškolení obsluhy a zpracování dokumentace.
Podrobná specifikace dodávky HW komponent a služeb je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace a tvoří součást zadávacích podmínek.

Dokumentace veřejné zakázky

Typ Název Velikost Nahráno
Oznameni-o-vyberu-dodavatele 750.56 KB 21.03.2019
Priloha-c-4-Zavazny-navrh-smlouvy-fin. 137.5 KB 17.01.2019
Priloha-c.-1-Podrobna-specifikace 365.02 KB 17.01.2019
Priloha-c.-2-Kryci-list-nabidky-fin. 60 KB 17.01.2019
Priloha-c.-3-Cestne-prohlaseni-fin. 26.5 KB 17.01.2019
Zadavaci-dokumentace-otevrene-rizeni-fin. 417.08 KB 17.01.2019