Očkování aktuálně

  • Od 14. dubna je zpřístupněn centrální registrační systém pro registrace osob starších 65 let.
  • Od 7. dubna se mohou k očkování registrovat pracovníci v sociálních službách.
  • Do centrálního registračního systému se registrují pomocí speciálního kódu, který obdrží od poskytovatele sociálních služeb. Při očkování se prokážou potvrzením o zaměstnání.

  • Od 24. března se mohou k očkování registrovat osoby s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19. Do centrálního rezervačního systému se mohou přihlašovat pomocí speciálního kódu, který obdrží od svého ambulantního specialisty. Při samotném očkování se pak prokážou lékařskou zprávou. Více informací o očkování této kategorie pacientů a seznam diagnóz naleznete na https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/.
  • Od 1. 3. je zpřístupněn centrální rezervační systém pro registrace osob starších 70 let.
  • Od 1.3. se postupně zapojují praktičtí lékaři, kteří budou očkovat hlavně své pacienty starší 80 let, dále starší 70 let a vážně nemocné pacienty s rizikem těžkého průběhu (bez ohledu na věk).
  • Od 27. února 2021 je zpřístupněn centrální rezervační systém pro registrace pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení. Registrace je umožněna na základě unikátního kódu, který obdrží příslušní pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí zaměstnanci škol od vedení školy.