8536_7098_3614-prevence-ockovani-pro-deti-cithumb

 Očkování pro děti

Výše příspěvku: max. 1000 Kč jednou v roce.

Komu a na co: pojištěncům do dovršení 18 let věku na kterékoli očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou očkování proti lidskému papilomaviru - HPV), a to na kteroukoli dávku očkovacího cyklu. Příspěvek nelze poskytnout na doplatek částečně hrazené vakcíny.

Co je třeba předložit:

  • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte originál dokladu o nákupu vakcíny a o úhradě aplikace a kopii očkovacího průkazu se zaznamenaným očkováním, nebo potvrzení od lékaře o aplikaci.
  • Pokud žádost podáváte přes Klientský portál VoZP, přiložte naskenovaný doklad o úhradě vakcíny a aplikace společně se skenem očkovacího průkazu se zaznamenaným očkováním nebo potvrzením lékaře o aplikaci. Doklady o úhradě musí být před naskenováním označeny slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele.
    NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.