3615-prevence-ockovani-proti-papilomaviru-cithumb-jpg-400x225

 Očkování proti papilomaviru

Výše příspěvku: max. 1500 Kč jednou v roce.

Komu a na co: pojištěncům od 14 let do dovršení 18 let věku na očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) podle doporučení lékaře (pojištěncům ve věku od 13 do dovršení 14 let je toto očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění). Příspěvek nelze poskytnout na doplatek částečně hrazené vakcíny.

Co je třeba předložit:

  • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte originál dokladu o nákupu vakcíny a o úhradě aplikace (nebo jiný doklad o aplikaci – např. kopii očkovacího průkazu se zaznamenaným očkováním nebo potvrzení lékaře o aplikaci).
  • Pokud žádost podáváte on-line přes Klientský portál VoZP, přiložte naskenovaný doklad o úhradě vakcíny a aplikace (nebo sken jiného dokladu o aplikaci – např. očkovacího průkazu se zaznamenaným očkováním nebo potvrzení lékaře o aplikaci).
    NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.