Optimalizace ICT infrastruktury VoZP ČR

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZOptimalizace ICT infrastruktury VoZP ČR
Telefon284 021 256
E-mailmmartoch(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP14V000000017
Jednací číslo1/120/294281-2016
Specifikace zadávacího řízeníOtevřené řízení
Stav řízeníVZ neukončena
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnota35 000 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení23.3.2016 8:49
Lhůta pro podání nabídek13.6.2016 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky je realizovat proces optimalizace ICT infrastruktury VoZP ČR. Dále zajistit plně redundantní a stabilní infrastrukturu pro provoz kritických aplikací a to zejména NIS a IIS.

Zadavatel požaduje dodání nezbytných komponent ICT infrastruktury pro zajištění vysoké dostupnosti pro aplikace, data a komunikační datové vrstvy.

Dokumentace veřejné zakázky