Organizační struktura

Organizační struktura VoZP ČR je vymezena „Organizačním řádem VoZP ČR“ a tvoří ji Ústředí, pobočky a jednatelství. Organizační řád VoZP ČR je uložen na Ústředí VoZP ČR.

VoZP ČR působí na celém území ČR. Má sedm poboček, a to v Praze, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Brně a Olomouci. Ve více než třech desítkách měst jsou jednatelství.

Orgány pojišťovny jsou: Generální ředitel, Správní rada, Dozorčí rada, Rozhodčí orgán, Výbor pro audit a Revizní komise.

 

Ústředí VoZP ČR tvoří:

 • generální ředitel pojišťovny;
 • sekretariát generálního ředitele;
 • tajemník Správní rady a Dozorčí rady;
 • bezpečnostní manažer BOZP;
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů;
 • interní auditor;
 • manažer kvality;
 • další zaměstnanci dle rozhodnutí generálního ředitele;
 • samostatná oddělení pod přímým řízením generálního ředitele:
  • řízení lidských zdrojů;
  • právní;
 • odbory:
  • ekonomický,
  • zdravotní,
  • organizačně provozní,
  • informačního systému,
  • komunikace a marketingu.

Pobočka pojišťovny zajišťuje ve své působnosti následující činnosti:

 • klientské služby pro klienty pojišťovny;
 • kontrolu plateb pojistného a výběr pojistného od plátců;
 • uzavírání, změny a ukončování smluv s poskytovateli zdravotních služeb, které poskytují služby pojištěncům pojišťovny;
 • ekonomické a marketingové činnosti;
 • právní a provozní činnosti svěřené vnitřními předpisy pojišťovny.