Ostraha objektů VoZP ČR

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZOstraha objektů VoZP ČR
Telefon284 021 295
E-mailzakazky(na)vozp(tecka)cz; lhavlicek(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP14V000000072
Jednací číslo1/160/1518224-2018
Specifikace zadávacího řízeníOtevřené řízení
Stav řízeníVZ neukončena
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnotado 3 000 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení6.11.2018 9:00
Lhůta pro podání nabídek28.11.2018 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem VZ je zajištění ostrahy a recepční služby v pracovních dnech na Ústředí a pobočce Praha VoZP ČR na dobu 48 měsíců. Přesný popis činnosti a úkolů ostrahy obsahuje příloha č. 1 této zadávací dokumentace.

Místem plnění veřejné zakázky je ČR, a to sídlo VoZP ČR - ulice Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9 a pražské pobočky - ulice Bělehradská 130, 120 00 Praha 2

VZ je na dobu 48 měsíců od uveřejnění v Registru smluv.

Dokumentace veřejné zakázky