Ostraha objektů VoZP ČR v Praze 2014 - 2016

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZOstraha objektů VoZP ČR v Praze 2014 - 2016
Telefon284 021 256
E-mailmmartoch(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP13V00000005
Jednací číslo1/160/190632-2013
Specifikace zadávacího řízeníOtevřené řízení
Stav řízeníVZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota4 890 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení5.6.2013 8:00
Lhůta pro podání nabídek24.6.2013 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je ostraha a recepční služby Ústředí VoZP ČR, Drahobejlova 1404/4, Praha 9 a pobočky VoZP ČR, Bělehradská 130, Praha 2.

Dokumentace veřejné zakázky