3

Ozdravné pobyty pro děti v roce 2022

I v roce 2022 jsme pro naše dětské pojištěnce ve věku od 4 do 15 let s chronickými potížemi dýchacích cest připravili letní čtrnáctidenní ozdravné pobyty na Slovensku ve Vysokých Tatrách společně s cestovní kanceláří JMG SKI TRAVEL, s. r. o. VIZ NÍŽE.

ZMĚNA ubytování dětí na ozdravných pobytech bez dporovodu zákonného zástupce

Pro dětské pojištěnce VoZP ČR s kožními onemocněními ve věku od 7 do 15 let jsme připravili příspěvky na letní individuální pobyt u moře – více informací najdete ZDE


Vysokohorské ozdravné pobyty

Vysoké Tatry jsou územím s minimálním obsahem škodlivých látek v ovzduší a v kombinaci s nadmořskou výškou a dostatečným množstvím slunečního svitu vytvářejí výborné předpoklady pro ozdravné pobyty zaměřené na onemocnění horních a dolních cest dýchacích. Zdravý pohyb, klimatoterapie, odpočinek a pravidelné stravování se následně projevují celkovým zlepšením zdravotního stavu dětí s těmito chronickými potížemi.

Podmínky pro účast na vysokohorském ozdravném pobytu

 • Dítě a jeden rodič/zákonný zástupce je pojištěn u VoZP,
 • doprovod dítěte rodič/zákonný zástupce je pojištěn u VoZP,
 • dítě splňuje věkovou hranici pro ozdravný pobyt,
 • dítě splňuje uvedené zdravotní indikace,
 • dítě je schopno respektovat podmínky ozdravného pobytu.

Vysokohorské ozdravné pobyty jsou určeny pro

 1. Děti předškolního věku od 4–6 let + 364 dní v doprovodu jednoho zákonného zástupce (dále jen „doprovod ZZ“). V den odjezdu na pobyt dítě dovrší věk 4 let (ročník 2018) a v den návratu z pobytu dítě nedovrší věk 7 let (ročník 2015),
 2. děti ve věku od 7–14 let + 364 dní bez doprovodu zákonného zástupce. V den odjezdu na pobyt dítě dovrší 7 let věku (ročník 2015) a v den návratu z pobytu dítě nedovrší věk 15 let (ročník 2007). Sedmileté dítě musí mít ukončenou 1. třídu ZŠ.

Zdravotní indikace (diagnózy) pro zařazení dítěte na ozdravný pobyt

U vysokohorských ozdravných pobytů jsou indikovaná stabilizovaná chronická onemocnění dýchacích cest, poruchy imunity a stavy po celkových onemocněních, u kterých je vhodný ozdravný pobyt z důvodů příznivého klimatického působení:

J30                  vazomotorická a alergická rýma,
J31                  chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu,
J32                  chronický zánět vedlejších nosních dutin  
J33                  nosní polypy
J34                  jiné nemoci nosu a vedlejších nosních dutin 
J37                  chronický zánět hrtanu a hrtanu i průdušnice
J41                  prostá chronická bronchitida
J44.8, J44.9    chronická obstruktivní plicní nemoc
J45                  astma
D80 – D84      počáteční stádia či neúplné obrazy poruch imunity

Kontraindikace vylučující účast na ozdravném pobytu

Všechny obecné kontraindikace uvedené v „Indikačním seznamu pro lázeňskou péči“ pro dospělé, děti a dorost.

 • alergie na sluneční záření, na jód
 • diabetes mellitus
 • celková léčba kortikoidy
 • epilepsie nebo jiné onemocnění projevující se záchvaty
 • vrozené vady nebo onemocnění omezující pobyt v dětském kolektivu
 • mentální retardace
 • malabsorpční syndrom (poruchy trávení, vstřebávání základních živin)
 • onemocnění vyžadující dietní stravování, např. bezlepková dieta nebo jiná nutná dietní omezení
 • polyvalentní potravinová alergie
 • tuberkulóza a bronchiektázie
 • onemocnění pohybového aparátu s poruchou pohybu
 • pomočování
 • závažné srdeční choroby a vady
 • poruchy krevní srážlivosti
 • poruchy chování a duševní poruchy vyžadující psychiatrické či psychologické vyšetření, kontroly a ambulantní léčbu, nebo zvláštní pedagogickou péči (autismus, ADHD, Aspergerův syndrom apod.).

Termíny turnusů 2022 – obsazenost

Děti 4–6 let vč. s doprovodem zákonného zástupce:

 • 01SD    12. 06. – 25. 06. volná místa
 • 02SD    04. 09. – 17. 09. volná místa

Děti 7–14 let vč. bez doprovodu zákonného zástupce:

 • 01 S     26. 06. – 09. 07.  volná místa
 • 02 S     10. 07. – 23. 07.  OBSAZENO
 • 03 S     24. 07. – 06. 08.  volná místa
 • 04 S     07. 08. – 20. 08.  volná místa

V případě volných míst v turnusu příjímáme žádosti až do naplnění, avšak nepojzději 14 dní před zahájením vámi požadovaného turnusu. 

Cena:

Dítě 4–6 let vč. + doprovod ZZ:

za dítě rodič/ZZ přispívá částkou 5 940,- Kč, 
za doprovod rodič/ZZ částkou 6 840,- Kč (celkem tedy 12 780,- Kč).

Dítě 7–14 let vč.:

za dítě rodič/ZZ přispívá částkou 6 030,- Kč.

VoZP hradí 70 % ceny 14denního vysokohorského ozdravného pobytu dětí (a to i za doprovod zákonného zástupce). Cena zahrnuje výdaje za dopravu, ubytování, stravování, výlety, lékařský a pedagogický doprovod a pojištění.

 

Jak své dítě přihlásit?

V případě volných míst v turnusu příjímáme žádosti až do naplnění, avšak nepojzději 14 dní před zahájením vámi požadovaného turnusu. 

Nejlépe ihned zašlete vyplněné formuláře:

1. „Žádost o zařazení dítěte na vysokohorský ozdravný pobyt“ – vyplní rodič/zákonný zástupce,

2. "Návrh na zařazení dítěte na ozdravný pobyt VoZP ČR“ (díl 1,2) – vyplní praktický lékař pro děti a dorost,

3. kopii lékařské zprávy z poslední návštěvy odborného lékaře (v případě, že ho navštěvujete)

 

       na adresu: Ústředí VoZP ČR, Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9

                        „Ozdravné pobyty 2022“

Žádost musí být doložena povinnou přílohou „Návrh na zařazení dítěte na ozdravný pobyt VoZP ČR. Bez této přílohy nebudou žádosti posuzovány.

Formuláře prosím neposílejte ani neodevzdávejte na pobočky či jednatelství VoZP, ale doručte nebo zašlete poštou na výše uvedenou adresu Ústředí VoZP.

Upozorňujeme rodiče, že požadovaný termín ozdravného pobytu nelze všem zaručit vzhledem k omezené kapacitě v jednotlivých turnusech. V případě naplnění turnusů budou děti zařazeny jako náhradníci.  Při uvolnění místa v požadovaném turnusu bude zákonný zástupce telefonicky nebo e-mailem obratem informován.

Formuláře ke stažení

 • Žádost o zařazení dítěte na vysokohorský ozdravný pobyt v roce 2022 (s doprovodem ZZ) + Návrh na zařazení dítěte na ozdravný pobyt VoZP ČR (díl 1,2)  ZDE.
 • Žádost o zařazení dítěte na vysokohorský ozdravný pobyt v roce 2022 (bez doprovodu ZZ) + Návrh na zařazení dítěte ozdravný pobyt VoZP ČR (díl 1,2) ZDE .

Formuláře obdržíte také na kterékoli pobočce VoZP – kontakty najdete ZDE.

Informace a postupy

 1. Doporučujeme při vyplňování formuláře Návrhu upozornit ošetřujícího lékaře, aby uvedl veškeré důležité skutečnosti týkající se zdravotního stavu dítěte, tj. všechna jeho potravinová omezení (alergie na potraviny, které vyžadují změnu stravování), úrazy, operace, zvláštnosti v chování apod. Vyjádření odborného lékaře doložte formou samostatné lékařské zprávy.
 2. V případě, že formulář Návrh vystaví specialista, např. alergolog, musí jej potvrdit ještě praktický lékař pro děti a dorost, neboť jen on zná všechna onemocnění dítěte.
 3. Návrhy na ozdravný pobyt, které nebudou splňovat výše uvedené podmínky (např. jiné formuláře než zveřejněné na webu VoZP, nedostatečně vyplněné formuláře, bez podpisu, razítka praktického lékaře pro děti a dorost apod.) nebudou posuzovány.
 4. Všechny žádosti posuzuje a schvaluje revizní lékař VoZP z hlediska zdravotních indikací. Při rozhodování o zařazení dítěte na ozdravný pobyt je přihlíženo k závažnosti zdravotního stavu dítěte a doporučení ošetřujícího lékaře, k datu doručení žádosti na ústředí VoZP, dále k počtu již absolvovaných ozdravných pobytů apod.
 5. Bude-li kapacita požadovaného turnusu naplněna, VoZP si vyhrazuje právo zařadit dítě do jiného volného turnusu.
 6. Informaci o schválení ozdravného pobytu revizním lékařem VoZP, zařazení dítěte do turnusu a Závaznou přihlášku obdrží zákonný zástupce dítěte e-mailem v květnu.
 7. Vyplněnou Závaznou přihlášku současně s kopii platby zákonný zástupce dítěte zašle na adresu ústředí VoZP nejpozději dle data uvedeného v informačním emailu.
 8. Podrobné organizační pokyny a formuláře potřebné k absolvování ozdravného pobytu obdržíte e-mailem od cestovní kanceláře JMG SKI TRAVEL, s.r.o. nejpozději 14 dní před zahájením turnusu.
 9. Pokud se dítě nebude moci účastnit ozdravného pobytu, prosíme, aby zákonný zástupce informoval VoZP o zrušení včas, aby bylo možné uvolněné místo obsadit dalším dítětem.
 10. Při zrušení závazně přihlášeného ozdravného pobytu z jiných, než zdravotních důvodů je zákonný zástupce povinen uhradit stornovací poplatek, který je součásti závazné přihlášky. Storno pobytu ze zdravotních důvodů je nutné doložit lékařskou zprávou.
 11. Dítě i doprovázející zákonní zástupci musí mít vlastní cestovní pas s platností minimálně 3 měsíce po návratu z OP nebo platný občanský průkaz.
 12. Zákonní zástupci mohou své dítě přihlásit pouze na jeden ozdravný pobyt, a to na vysokohorský nebo na letní individuální přímořský pobyt.

Ubytování

 • Děti 4–6 let vč. a doprovázející ZZ budou ubytováni v Hotelu Sorea Hutník I. v Tatranských Matliarech ve dvou lůžkových standardních pokojích hotelového typu s vlastním sociálním zařízením.
 • Děti 7–14 let vč. budou ubytovány v hotelu SLOVAN v Tatranské Lomnici, ve 3 až 4lůžkových standardních pokojích hotelového typu s vlastním sociálním zařízením a bazénem.

Doprava
Doprava účastníků ozdravného pobytu je zajištěna vlakem do stanice Poprad – Tatry s možností nástupu v Praze, Olomouci a Ostravě (případně vlastní doprava). Do ubytovacího místa je zajištěn transfer dětí autobusem.

Stravování
Stravování dětí je zajištěno 5x denně, včetně celodenního pitného režimu. Doprovod ZZ předškolních dětí má zajištěné stravování 3x denně.

Program
Děti čeká bohatý sportovní a kulturní program, hry, soutěže, vycházky, výlety (v ceně 3 půldenní a jeden celodenní výlet v každém turnusu).

Dozor
Děti 4–6 let vč. - doprovázející zákonní zástupci plní 24 hodin funkci dozoru dospělé osoby po celou dobu trvání ozdravného pobytu a nesou za své dítě plnou odpovědnost, 

děti 7–14 let vč. – dozor zabezpečuje jeden pedagogický pracovník na max. 10 dětí.

Zdravotní péče
Základní zdravotní péči zabezpečuje po celou dobu pobytu kvalifikovaný zdravotnický personál (lékař, zdravotní sestry), který je odpovědný za dodržování pravidelné medikace dětí s dlouhodobou léčbou a provádí pravidelné kontroly zdravotního stavu dětí.

Pojištění
Pojištění zahrnuje léčebné výlohy, pojištění zavazadel a odpovědnost za škodu.

Stornovací poplatek
Při zrušení závazně přihlášené účasti na ozdravném pobytu z jiných, než zdravotních důvodů je zákonný zástupce povinen uhradit stornovací poplatek, který se vypočítává z celkové ceny ozdravného pobytu.

Celková cena ozdravného pobytu za dítě ve věku od 4 do 6 let vč. činí 19 800,-Kč, celková cena za doprovod zákonného zástupce činí 22 800,- Kč. Celková cena ozdravného pobytu za dítě ve věku od 7 do 14 let vč. činí 20 100,-Kč.

 

Stornovací poplatek závazně přihlášeného ozdravného pobytu činí:

Celková cena ozdravného pobytu, kterou hradí VoZP za dítě bez doprovodu je 20 100,- Kč.

10 % z celkové ceny za OP při odhlášení dítěte do 40 a více pracovních dnů před odjezdem,

25 % z celkové ceny za OP při odhlášení dítěte od 39 do 30 pracovních dnů před odjezdem,

50 % z celkové ceny za OP při odhlášení dítěte od 29 do 20 pracovních dnů před odjezdem,

75 % z celkové ceny za OP při odhlášení dítěte od 19 do 10 pracovních dnů před odjezdem,

80 % z celkové ceny za OP při odhlášení dítěte od 9 do 3 pracovních dnů před odjezdem,

100 % z celkové ceny za OP při odhlášení dítěte v době kratší než 2 pracovní dny před odjezdem.

 

Bližší informace

Získáte na telefoniím číslo 844 888 888 nebo pište na e-mail: info(na)vozp(tecka)cz

Všechny organizační dotazy k pobytu směřujte prosím na cestovní kancelář JMG SKI TRAVEL, s.r.o.

Kontaktní osoba/delegát: M.A. Tamara Jamnická
                                         e-mail: tatry.vozp@gmail.com
                                         tel. č. +421 907 452 880

Neváhejte a přihlaste své dítě na ozdravný pobyt, kde prožijí dva nezapomenutelné týdny her, zábavných a sportovních programů, turistiky, a navíc si utuží své zdraví!