wig2

Paruka při chemoterapii

Výše příspěvku: max. 1000 Kč jednou v roce.

Komu a na co: pojištěncům, kteří podstoupili nebo podstupují chemoterapii v rámci léčby onkologického onemocnění.

Co je třeba předložit:

Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte následující doklady:

  1. originál dokladu o úhradě paruky.
  2. čestné prohlášení o indikované léčbě „protinádorová chemoterapie“ podepsané žadatelem nebo zákonným zástupcem – formulář si stáhněte ZDE.

Pokud žádost podáváte on-line přes Klientský portál VoZP, přiložte oba výše uvedené doklady naskenované ve formátu PDF, doklad o úhradě musí být před naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele.
NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.