Poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Profil zadavatele:

 

Název zadavatele

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

Adresa

Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9

47114975

Identifikátor profilu zadavatele

222354

 

Detail zakázky:

 

Název VZ

Poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Telefon

 +420 284 021 211 +420 284 021 256

E-mail

 spetrtylova@vozp.cz; zakazky@vozp.cz

Identifikátor VZ

P14V000000093

Jednací číslo

1/160/1473477–2019

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav řízení

VZ zrušena

Druh (dodávky, služby, stavební práce)

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota

Maximálně 1 400 000,- Kč bez DPH

Datum vyhlášení

6.9.2019 15:00

Lhůta pro podání nabídek

23.9.2019 12:00

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

 

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem VZ je uzavření Rámcové dohody na poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, hlasových, datových fixních i mobilních služeb na dobu 36 měsíců (3 let), a to od 26. 10. 2019 do 25. 10. 2022.