Poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací na 48 měsíců

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZPoskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací na 48 měsíců
Identifikátor VZP14V000000055
Jednací číslo1/120/1696832-2017
Specifikace zadávacího řízeníOtevřené řízení
Stav řízeníVZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnotado 10 000 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení22.12.2017 10:00
Lhůta pro podání nabídek7.2.2018 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 

rok 2018

           1 036 310,17 Kč bez DPH

rok 2019

           1 607 530,99 Kč bez DPH

rok 2020

           2 207 049,54 Kč bez DPH

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou služby veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které budou sloužit k zajištění datových přenosů mezi centrálou zadavatele, jeho pobočkami a jednatelstvími a zajištění IP telefonní na technologii MPLS VPN, včetně pronájmu prostor v datovém centru, pronájmu telefonní ústředny, telefonních přístrojů, virtuálního call centra a zabezpečeného centrálního datového úložiště zadavatele.

Dokumentace veřejné zakázky