Pracuji (jsem výdělečně činný) ve dvou členských státech EU současně. Jak tuto situaci řešit?

 

Princip jednoho pojištění je potřeba zachovat i v tomto případě. U k tomu kompetentní instituce (v ČR je to Okresní správa sociálního zabezpečení) jste povinen si požádat o vydání přenositelného dokumentu A1, kterým bude stát vašeho pojištění určen. Tento dokument jste posléze povinen předložit všem dotčeným institucím (zdravotním pojišťovnám, zaměstnavatelům). Otázka vašeho pojištění bude poté zpětně vypořádána.