Pracuji v jiném státě EU. Může tato skutečnost mít vliv na pojištění dalších členů mojí rodiny? (manžel/ka, děti, registrovaný partner/ka)

 

Za určitých okolností ano, zejména v situaci, kdy by ostatní členové rodiny spadali do kategorie tzv. nezaopatřených rodinných příslušníků a stali by se tak pojištěnci státu, ve kterém jste pojištěn i Vy (více o této problematice v části „Jak určit stát, ve kterém máte být pojištění – část 3: vazba nezaopatřených rodinných příslušníků na živitele“) Správné posouzení vazby nezaopatřených rodinných příslušníků na živitele je poměrně komplikovaná problematika a v případě jakýchkoliv nejasností vám doporučujeme kontaktovat pracoviště VoZP) Rovněž NRP jsou povinni případný vznik pojištění v jiném státě EU dosavadní české pojišťovně oznámit.