Právník, pobočka VoZP Brno

VOJENSKÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR

 hledá zaměstnance  na pozici:

právník -  pobočka VoZP ČR Brno

 

Hledáme právníka se  znalostmi z oblasti práva zejména správního řízení, který bude zastupovat VoZP před soudy a řešit právní stránku pohledávek.

Obsah vykonávané práce:

 • Zastupuje VoZP v řízeních před soudem ve sporech souvisejících s činností pobočky (incidenční spory, sporné pohledávky), zastupuje VoZP v nalézacím, exekučním, dědickém, adhezním a insolvenčním řízení,
 • uplatňuje pohledávky VoZP cestou nalézacího, exekučního nebo insolvenčního řízení, v dražbách, dědických řízení, adhezních řízeních, řeší v součinnosti s právním oddělením Ústředí právní otázky a zabezpečuje praktickou aplikaci jednotného výkladu obecně závazných právních norem a interních normativních aktů v rámci činnosti pobočky,
 • zpracovává a realizuje případy autoremedury, obnovy řízení, popř. řízení mimo odvolací řízení či jiných řízení v souladu s platnými právními předpisy, interními normativními akty VoZP a pokyny právního oddělení Ústředí,
 • zabezpečuje proces správního výkonu rozhodnutí vydaných ve správním řízení pobočkou; odpovídá za vymáhání jednotlivých právních titulů ve lhůtách stanovenými obecně závaznými a zvláštními právními předpisy,
 • zabezpečuje proces vymáhání pohledávek cestou určeného soudního exekutora,
 • zpracovává odpisy nedobytných pohledávek v rozsahu vymezeném interním předpisem VoZP,
 • poskytuje právní pomoc ostatním organizačním útvarům pobočky při řešení jejich předmětu činnosti, zejména v oblasti správního řízení, ve věci vydávání výkazu nedoplatků aj.,
 • vyhotovuje rozhodnutí o žádostech o odstranění tvrdosti zákona, o kterých je oprávněna rozhodovat VoZP, zajišťuje jejich předání ekonomickému odboru Ústředí k  zaúčtování v účetnictví VoZP,
 • komunikuje s dlužníky, exekutorskými úřady, notáři, insolvenčními správci, orgány činnými v trestním řízení a dalšími subjekty v rámci výkonu svěřené agendy,
 • vyjadřuje se k podaným žalobám, odvoláním, návrhům na zastavení exekuce,
 • vypracovává a předkládá právnímu oddělení Ústředí vyžádané statistické přehledy týkající se činnosti v oblasti vymáhání pohledávek za plátci pojistného. 

Kvalifikační předpoklady: VŠ právního zaměření, praxe s vymáháním pohledávek výhodou.

Další požadavky:

Požadujeme vysoké komunikační dovednosti (přímé jednání s klienty) a pečlivost a důslednost prací, schopnost učit se novým věcem, analytické myšlení – schopnost pracovat s daty, pečlivost a důslednost prací, bezúhonnost doložená trestním rejstříkem ne starším 3 měsíců. Znalost mzdové problematiky a zkušenosti s kontrolní činností výhodou.

Nabízíme:

 • Zaměstnání ve stabilizované a prosperující zdravotní pojišťovně s tradicí.
 • Odpovídající finanční ohodnocení.
 • Pružnou pracovní dobu.
 • Zajímavý program zaměstnaneckých benefitů.
 • Mzdové benefity.
 • Dovolená 25 dní.
 • Sick day 5 dní.

Nástup 1. 6. 2019 nebo dle dohody.

Pracovní poměr na dobu určitou jeden rok, poté možno na dobu neurčitou.

Životopis, včetně motivačního dopisu,  zasílejte: Mgr. Blanka Moosová vedoucí oddělení kontroly plateb pojistného, tel. 541429826, Brno, Banskobystrická 46, 621 00, nebo elektronicky na bmoosova(na)vozp(tecka)cz.

Uchazeči, kteří chtějí, aby je VoZP oslovila, a to i opakovaně, v případě nabídky dalších volných míst je potřeba vyjádřit souhlas, aby jejich životopis byl archivován i po skončení výběrového/přijímacího řízení nejdéle však po dobu 6 měsíců.

K tomuto souhlasu můžete využít následující postup:

Na konec svého životopisu uveďte „jméno, příjmení, titul, souhlasím s archivací tohoto životopisu za účelem účasti v dalších výběrových řízení“. Pokud zasíláte písemně, připojte svůj podpis, pokud elektronicky převeďte životopis do PDF a odešle e-mailem.

V opačném případě jsou zaslané dokumenty skartovány dnem ukončení přijímacího/výběrového řízení.

Zaměstnavatel tímto informuje uchazeče o zaměstnání, že se v rámci výběrového/přijímacího řízení může seznámit s osobními údaji na veřejně přístupných profilech sociálních sítí.