Předpisy

  • Zák.č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách,
  • Zák.č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
  • Zák.č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
  • Zák.č. 500/2004 Sb., správní řád

Výše uvedené zákony jsou základními právními předpisy, jimiž se VoZP ČR řídí. Fyzicky nahlédnout do těchto zákonů je možno na Ústředí VoZP ČR nebo na pobočkách, v úředních dnech a hodinách, u zaměstnanců právních oddělení.