prostata-vysetreni1

Prevence karcinomu prostaty

Výše příspěvku: max. 300 Kč jednou v roce.

Komu a na co: mužům od 40 let na preventivní vyšetření PSA z krve anebo ultrazvukové vyšetření prostaty, pokud není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Co je třeba předložit:

  • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte originál dokladu o úhradě provedeného vyšetření s identifikačními údaji pojištěnce a razítkem zdravotnického zařízení.
  • Pokud žádost podáváte on-line přes Klientský portál VoZP, přiložte naskenovaný doklad o úhradě provedeného vyšetření s identifikačními údaji pojištěnce a razítkem zdravotnického zařízení. Každý doklad o úhradě musí být před naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele.
    NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.