7120_3599-prevence-nadoru-streva-cithumb

Prevence kolorektálního karcinomu

Výše příspěvku: max. 150 Kč jednou v roce.

Komu a na co: všem pojištěncům na zakoupení samoodběrového testu k prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku nebo pojištěncům do 50 let na screeningové vyšetření k prevenci kolorektálního karcinomu provedené ve zdravotnickém zařízení (od 50. roku života je již vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění).

Co je třeba předložit:

  • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte originál dokladu z lékárny (příp. kopii faktury z e-shopu lékárny) o úhradě samoodběrové testovací sady nebo doklad o úhradě provedeného vyšetření s identifikačními údaji pojištěnce a razítkem zdravotnického zařízení.
  • Pokud žádost podáváte on-line přes Klientský portál VoZP, přiložte naskenovaný doklad z lékárny (příp. sken faktury z e-shopu lékárny) o úhradě samoodběrové testovací sady nebo sken dokladu o úhradě provedeného vyšetření s identifikačními údaji pojištěnce a razítkem zdravotnického zařízení. Každý doklad o úhradě musí být před naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele.
    NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.