prevence-nadoru-streva

Prevence nádorů střeva

Výše příspěvku: max. 150 Kč jednou v roce.

Komu a na co: všem pojištěncům od 40 do 50 let na screeningové vyšetření k prevenci rakoviny tlustého střeva pomocí Haemoccult testu, případně jiného standardizovaného testu (od 50. roku života je již vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění).

Co je třeba předložit:

  • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE.
  • Originál dokladu o úhradě provedeného vyšetření s identifikačními údaji pojištěnce a razítkem zdravotnického zařízení.