7120_3599-prevence-nadoru-streva-cithumb

Prevence nádorů střeva

Výše příspěvku: max. 150 Kč jednou v roce.

Komu a na co: všem pojištěncům od 40 do 50 let na screeningové vyšetření k prevenci rakoviny tlustého střeva pomocí Haemoccult testu, případně jiného standardizovaného testu (od 50. roku života je již vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění).

Co je třeba předložit:

  • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte originál dokladu o úhradě provedeného vyšetření s identifikačními údaji pojištěnce a razítkem zdravotnického zařízení.
  • Pokud žádost podáváte přes Klientský portál VoZP, přiložte naskenovaný doklad o úhradě provedeného vyšetření s identifikačními údaji pojištěnce a razítkem zdravotnického zařízení. Doklad o úhradě musí být před naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele.
    NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.